Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει την τιμή να σας
προσκαλέσει στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδρειο Πελοποννήσου
που διοργανώνει η Εφημερίδα Πατρίς στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019, στην Αρχαία
Ολυμπία, στο οποίο συμμετέχουμε με την αιγίδα μας.

The European Institute of Law, Science and Technology is honored to invite you to
the 1st Olympia Forum, on 15-17 February,
at the International Olympic Academy in Ancient Olympia,
under our auspices.