Η επί µακρόν αναζητούµενη διάσπαση του µποζονίου Higgs παρατηρήθηκε

Έξι χρόνια µετά την ανακάλυψή του, το µποζόνιο Higgs επιτέλους παρατηρήθηκε να διασπάται σε θεµελιώδη σωµατίδια, το γνωστό ως χαµηλό κουάρκ (bottom quark). Το εύρηµα, που παρουσιάστηκε σήµερα στο CERN από τα πειράµατα ATLAS και 1 CMS στο Large Hadron Collider (LHC), συνάδει µε την υπόθεση ότι το κβαντικό 2 πεδίο που βρίσκεται πίσω από [...]

By |2018-09-03T14:45:52+00:00September 3rd, 2018|Air & Space News|0 Comments

Το πείραμα AWAKE επιτυγχάνει την πρώτη επιτάχυνση ηλεκτρονίων μέσω κύματος πλάσματος οδηγούμενου από δέσμη πρωτονίων

Σε µια εργασία που δημοσιεύθηκε σήµερα στο περιοδικό Nature, το πείραµα AWAKE που πραγµατοποιείται στο CERN ανακοινώνει την πρώτη επιτυχή επιτάχυνση ηλεκτρονίων χρησιµοποιώντας ένα κύµα που παράγεται από πρωτόνια που µεταφέρονται µέσω πλάσµατος. Η επιτάχυνση που επιτυγχάνεται σε µια δεδοµένη απόσταση είναι ήδη αρκετές φορές υψηλότερη από αυτή των συµβατικών τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται επί του [...]

By |2018-09-03T14:34:57+00:00September 3rd, 2018|Air & Space News|0 Comments

Europlanet Outreach Innovation Day Touching the Planets – Evaluating Excellence Athens 2-3 July

Aims and Scope Europlanet RI 2020 offers a series of Outreach Experts Workshops, best practice meetings for a broad range of outreach providers and science communicators working both professionally and voluntarily to engage the public with planetary science. The workshops aim to build networks, share resources and best practice, brainstorm in order to develop new [...]

By |2018-05-17T15:57:11+00:00May 17th, 2018|Air & Space News|0 Comments

Greek Space Agency Chief Resigns Citing Lack of Transparency

Greece's left-led government has come under opposition criticism after the head of the country's newly-formed space agency resigned, citing a lack of transparency and political interference in his work. Respected physicist Stamatios Krimigis, who has worked on key NASA and European Space Agency projects, stepped down just a month after being appointed to lead the [...]

By |2018-05-17T15:58:47+00:00April 27th, 2018|Air & Space News|0 Comments